Reklamace

Reklamace bohužel musí vést každá společnost, která prodává jakékoliv služby či zboží. Při sebevětší snaze, se vždy nějaké zboží či služby porouchají a je třeba je reklamovat, tuto nepříjemnou záležitost jak pro zákazníka tak pro firmu je potřeba zvládnout kvalitně, rychle a mít pozdější přehled o provedených akcích.

Zadání

 • Umožnit zákazníkům reklamovat zboží/služby a vést evidenci o nich:
  • registrace reklamace zasláním emailu na reklamace@naseShop.cz
  • případně formulářem volně přístupným bez přihlášení.
 • Automatická odpověď s:
  • přiřazení čísla reklamace
  • zaslání informace zákazníkovi kam zboží doručit/jak si ho vyzvednete včetně jeho označení číslem reklamace
 • Uživatelé mají možnost sledovat stav své reklamce a její historii přes odkaz v emailech – odpovědích.
 • Uživatelé mohou ohodnotit svoji spokojenost s reklamací.

Řešení

1. Registrace

Zaregistrujte se na stránce https://www.ehelpdesk.eu/registrace/  během pár minut obdržíte přihlašovací údaje

2. Přihlášení do HelpDesku

Pomocí obdržených přihlašovacích údajů se přihlásíte na adrese, kterou obdržíte – např. https://nasefirma.ehelpdesk.eu

Helpdesk přihlášení

3. Vytvoření nového projektu

Po přihlášení běžte do menu Nastavení -> Projekty

HelpDesk-menu-nastaveni-projektu

A vyberte Přidat projekt 

Helpdesk-pridat-projekt

Zvolíme název projektu eShop – podpora prodeje

Helpdesk-zalozeni-projektu-nazev-reklamace

V menu Nastavení -> Závažnosti si vytvoříme závažnosti, které chceme použít (pro tento projekt závažnost rekalamce) – (tyto závažnosti můžeme poté použít u vícero projektů)

Helpdesk-zavaznosti-eshop-reklamace

V menu Nastavení -> Řešitelé založíme řešitele, kteří se budou podílet na řešení tiketů (k našemu projektu je přiřadíme později v Nastavení -> Projekty v daném projektu)

Helpdesk-resitele

Nyní nastavíme vše potřebné podle zadání v Nastavení -> Projekty u daného projektu

Helpdesk-nastaveni-projektu-reklamace

Helpdesk-nastaveni-projektu-reklamace2

Helpdesk-nastaveni-projektu-reklamace3

Helpdesk-nastaveni-projektu-reklamace4

Vše je nastaveno a můžete začít náš HelpDesk používat.